• allaturca
 • jacobpbau
 • florentyna
 • Idass
 • infrezja
 • cudoku
 • Thian
 • ohsowhite
 • Badyl
 • hoseanna
 • aenyv
 • megakrupo
 • zatora
 • ichwillsommer
 • wdeszczubzy
 • mademoiselle-introvert
 • PeaceInHeart
 • stragan-ze-snami
 • brzoskvinia
 • birke
 • Fienrira
 • lytwin
 • onlyladies
 • drogadoraju
 • pesy
 • lornaa
 • fancy-claps
 • defying-gravity
 • lifeless
 • marsjaninzmarsa
 • orangeugarte
 • stockholmsyndrome
 • bazyliszek
 • alexandersmith8805
 • lovesweets
 • summerkiss
 • LonePoProstu
 • maardhund
 • gosiamm
 • alwaysonmymind
 • misza
 • badpotato
 • wybuchmuzgu
 • emiliakulczycka
 • byMBcreativity
 • kojotek
 • 1NdyGo
 • une-raconteuse
 • Americanlover
 • katiuszaa
 • narkomanka
 • czinok
 • kaha
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • SilentForest
 • doctorfrederickchilton
 • sheerheartattack
 • greenny
 • malaistotka
 • smoczyJad
 • scarabeus
 • ppiotrus
 • keithpeligro
 • pulperybka
 • candice
 • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1914 c059 500
"Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy" A.F.Dautheville
Reposted bycytatylubiedarksideliczischwarzerwolfbrzask
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viazEveR zEveR
7133 bc0b
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.

Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.

Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?

Gdzie są moje granice?

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.

Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
— Miron Białoszewski, Autoportret Odczuwalny
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Oh no, not me. I never lost control.
— David Bowie "The Man Who Sold The World"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta
ADAM ASNYK
Szkoda!
 
Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda pereł, które leżą
W mórz toni;
Szkoda uczuć, które młodość
Roztrwoni.
Szkoda marzeń, co się w ciemność
Rozproszą,
Szkoda ofiar, które nie są
Rozkoszą;
Szkoda pragnień, co nie mogą
Wybuchać,
Szkoda piosnek, których nie ma
Kto słuchać.
Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie
Do starcia,
I serc szkoda, co nie mają
Oparcia.


Here’s my Coraline inspired Halloween look.
6713 7f71 500
Reposted fromidiod idiod viaanuszka anuszka
9189 624b 500
Reposted fromhagis hagis viaLuukka Luukka
5214 ff52
Reposted fromsarazation sarazation viaLuukka Luukka
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6851 08cf 500
7259 5105
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl